fbpx

Polityka Prywatności

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZAKRESIE PROWADZONYCH SZKOLEŃ
I REALIZACJI ODPOWIEDZI NA KIEROWANE ZAPYTANIA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mati Projektuje Mateusz Dzięcielski z siedzibą w Kiełczowie (55-093) przy ul. Krótkiej 39/2 (NIP: 8862801297).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu w celu świadczenia usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora), dochodzenia możliwych roszczeń wobec Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.
 3. Nikomu nie udostępniamy Pani/Pana danych bez Pani/Pana wyraźnej zgody.
 4. Mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – do uprawnionych organów, tj. Urząd Skarbowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 6. Ponadto możemy przekazywać Pani/Pana dane następującym grupom:
 • osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych.
 1. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:
 • dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
 • wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (tj. co do zasady przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku),
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, jeżeli wynika z udzielenia odpowiedzi na kierowane zapytania (formularz kontaktowy, mail, komunikatory elektroniczne). Odmowa podania danych osobowych będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z postawionego zapytania.
 2. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

PLIKI „COOKIES”

 

 1. Strona internetowa matiprojektuje.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej matiprojektuje.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Usługobiorcy pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Mati Projektuje Mateusz Dzięcielski.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 1. W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
 2. Każdy Usługobiorca, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej.
 3. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Usługobiorcy mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej.

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z WYKORZYSTANIEM PORTALU „FACEBOOK”

 

Strona jest dostępna w ramach portalu (serwisu) Facebook, który przetwarza Pani/Pana dane osobowe (jeżeli przeglądasz zawartość), aby móc dostarczyć Ci reklamy jego partnerów. Zasady dotyczące danych znajdziesz pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Pani/Pana dane na naszej stronie

Na naszej stronie umieszczamy różne treści związane z kierunkiem działalności. Gdy przeglądasz naszą stronę, Facebook automatycznie zbiera informacje o Pani/Pana wizycie. Poprzez panel administratora widzimy informacje statystyczne o wizytach na stronie. Widzimy Pani/Pana komentarze oraz reakcje, jako użytkownik Facebook (administrator Fanpage) mamy możliwość przejrzenia Pani/Pana profilu publicznego, a także skontaktowania się z Tobą poprzez dostępny w Facebook komunikator.

Wykorzystywanie danych

Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie. Jeżeli postanowisz korzystać z naszych usług, dane będą przetwarzane w związku z ich realizacją. Wykorzystujemy dane statystyczne do tworzenia nowych reklam, a także wyboru wyświetlanych treści. Wszystkie decyzje są podejmowane w sposób niezautomatyzowany.

Pliki „cookies”

Serwis Facebook wykorzystuje pliki cookies oraz opcje śledzenia użytkownika, także wówczas, gdy korzysta on z innych stron internetowych (https://www.facebook.com/policies/cookies/).

Informacje o zasadach przetwarzania danych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mati Projektuje Mateusz Dzięcielski z siedzibą w Kiełczowie (55-093) przy ul. Krótkiej 39/2 (NIP: 8862801297).
 2. Pani/Pana dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji w ramach naszej strony na portalu Facebook, jak również odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację pl. Te działania są realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora).
 3. Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów Będą także udostępniane Facebook Ireland Limited.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem.
 5. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Współadministrowanie danych z Facebook Ireland Limited

 1. W związku z prowadzeniem strony na portalu facebook jesteśmy wraz z Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) współadministratorami Twoich danych w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników naszej strony.
 3. Facebook Ireland w ramach współadministrowania jest odpowiedzialny:
 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony
 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/Pana danych.
 1. Nasza odpowiedzialność wynikająca ze współadministrowania:
 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk
 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych.
 1. Facebook Ireland może udostępnić Ci zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony zgodnie z art. 26 ust. 2 RODO, za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze stron.
 2. Głównym organem nadzorczym w zakresie współadministrowania jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na https://www.facebook.com/privacy/explanation